SKANERMateriały zespołu

 Materiał informacyjny  na temat używania logotypu i materiałów graficznych.

LOGO SKANER.ZIP - 238 kb  >>Download
FOTO SKANER.ZIP - 140 mb >>Download

1. Dane techniczne logo SKANER:

- kolor: czerwony, czarny, biały,
- czcionka napisu – typ: bezszeryfowa , 
- kolory tła dla logo – wszystkie stosowane przez media zespołu SKANER,
- pole ochronne dla logo – po 1,5 cm z każdej strony (co oznacza – że inne logotypy i napisy towarzyszące, powinny znajdować się w odległości  w pionie i poziomie – nie bliższej niż 1,5 cm od logo SKANER ),
- typy załączonych plików graficznych: JPG, PSD

2. Wytyczne ogólne:

- we wszystkich projektach, programach, kampaniach realizowanych (współrealizowanych) przez zespół Skaner, agencje artystyczne, organizatorów oraz wydawnictwo muzyczne GREEN STAR Music
- wersje elektroniczne dokumentów i materiałów reklamowych,
- strony internetowe zespołu Skaner oraz portale i inne media, które uzyskały zgodę użycia logotypu wg. wytycznych zawartych w tym dokumencie,
- strony internetowe wydawnictwa, agencji reklamowych, programów, kampanii medialnych oraz innych podmiotów, które uzyskały zgodę podmiotu MUSIC SERVICE Robert Sasinowski,
- nowych druków i innego rodzaju materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych w szczególności :
- biuletynów (drukowanych i elektronicznych) wewnętrznych i zewnętrznych,
- broszur,
- plakatów,
- ulotek,
- bannerów wymiarowych drukowanych,
- bannerów i reklam internetowych,
- ogłoszeń prasowych,
- artykułów sponsorowanych dotyczących działalności zespołu Skaner,
- reklam telewizyjnych,
- standów,
- roll-upów,
- materiałów informacyjnych dla mediów (informacje prasowe, komunikaty, zaproszenia etc. w wersji drukowanej i elektronicznej)

3. W przypadku wątpliwości do zastosowania logotypu SKANER  prosimy o kontakt :e-mail: biuro@zespolskaner.pl